Vedecký veľtrh

     Cieľom veľtrhu je hravou formou priblížiť vedu hlavne žiakom základných a stredných škôl, ale i zvedavým dospelým. Vysoké a stredné školy, priemyselné školy, vedecké ústavy, záujmové organizácie a subjekty komerčnej sféry, ktoré sa veľtrhu zúčastňujú, vo svojich stánkoch dokazujú, že veda je všade okolo nás v každodennom živote. Návštevníci si môžu formou interaktívnych experimentov sami overiť mnohé skutočnosti a javy. Školy tak majú príležitosť predstaviť šikovných študentov a predviesť ich vynálezy, ktorými neraz získali rôzne ocenenia doma i v zahraničí. 

2017

Dňa 14. 09. 2017 sme sa i my zúčastnili Vedeckého veľtrhu, kde sme sa pomocou rôznych postupov a experimentov pokúšali vysvetliť iným žiakom, študentom i širokej verejnosti  základné princípy fyziky, ale i zviditeľniť našu alma mater. Samozrejme, hlavné mesto sme neopustili, kým sme neabsolvovali prehliadku hradu, záhrady i palacinkárne :-)    

                                                                                      Konzultačné hodiny:                                                                                  streda, príp. podľa dohody
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!