Denník 2017/2018

Online zápisky

06. 09. 2017 - rodičovské združenie študentov prvých ročníkov

13. 09. 2017 - tvorba IVVP

20. 09. 2017 - RD

27. 09. 2017 - oboznámenie vyučujúcich s IVVP, stretnutia

04. 10. 2017 - konzultácie s rodičmi

11. 10. 2017 - štatistické spracovanie a vyhodnotenie rozmiestnenia študentov na vysokých školách

18. 10. 2017 - Slávnostná akadémia k 150. výročiu školy

25. 10. 2017 - zasadnutie RŠ

08. 11. 2017 - informácie k dňom otvorených dverí na VŠ, aktualizácia webu a informačného panelu

15.  11. 2017 - príprava akcie Burza informácií pre voľbu povolania

22. 11. 2017 - účasť na Burze informácií pre voľbu povolania

29. 11. 2017 - analýza študijných výsledkov integrovaných študentov za 1. štvrťrok šk. roka

06. 12. 2017 - Strom želaní 2017 (príprava charitatívnej akcie pre Detský domov v Martine)

13. 12. 2017 - konzultácie so študentmi druhých ročníkov (výber seminárov)

20. 12. 2017 - návšteva Detského domova v Martine

10. 01. 2018 - konzultácie s rodičmi

17. 01. 2018 - výber seminárov (konzultácie so študentmi druhého ročníka)

24. 01. 2018 - Klasifikačná porada

31. 01. 2018 - evidencia integrovaných študentov, konzultácie s rodičmi

07. 02. 2018 - SC

14. 02. 2018 -  testovanie pre prihlásených deviatakov

28. 02. 2018 - príprava podkladov pre rediagnostiky študentov

07. 03. 2018 - LV

14. 03. 2018 - písomná maturitná skúška

21. 03. 2018 - RV

28. 03. 2018 - štúdium v zahraničí (konzultácie)

04. 04. 2018 - príprava propagačného materiálu ku Dňu narcisov 2018, príprava exkurzie do Osvienčimu

11. 04. 2018 - prípravný kurz pre deviatakov, rodičovské združenie 

18. 04. 2018 - SC

25. 04. 2018  -  aktualizácia webu, informačného panelu, prípravný kurz pre deviatakov

02. 05. 2018 - ŠV

09. 05. 2018 - RD

16. 05. 2018 - Slávnostná akadémia

23. 05. 2018 - doplnenie agendy integrovaných študentov, konzultácie k štúdiu v zahraničí

30. 05. 2018 - Zážitkové bubnovanie

06. 06. 2018 - konzultácie s rodičmi 

13. 06. 2018 - zasadnutie Rady školy

20. 06. 2018 - príprava vyhodnocovacej správy o činnosti výchovnej poradkyne v školskom roku 2017/2018 

27. 06. 2018 - uzatvorenie dokumentácie výchovnej poradkyne


                                                                                      Konzultačné hodiny:                                                                                  streda, príp. podľa dohody
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!