Denník 2018/2019
Online zápisky

03. 09. 2018 - slávnostné otvorenie školského roka

10. 09. 2018 - príprava exkurzie Burza vysokých škôl v Bratislave

17. 09. 2018 - konzultácie k výberu vysokých škôl pre študentov  štvrtých ročníkov a ich rodičov 

24. 09. 2018 - prehľad umiestnenia absolventov 2018

01. 10. 2018 - informácie k dňom otvorených dverí na VŠ, aktualizácia webu a informačného panelu

08. 10. 2018 - individuálne konzultácie so študentmi, riešenie naliehavých problémov

15. 10. 2018 - štúdium SCIO testovania

22. 10. 2018 - stretnutie výchovných poradcov v SCPPPaP

29. 10. 2018 - konzultácie k podávaniu e-prihlášky na VŠ

05. 11. 2018 - stretnutie k psychohygienickým zásadám správneho režimu dňa , "Efektívna príprava na vyučovanie"

12. 11. 2018 - riešenie aktuálnych problémov, pohovory so žiakmi a ich zákonnými zástupcami

19. 11. 2018 - štvrťročná hodnotiaca porada

26. 11. 2018 - príprava burzy stredných škôl v SNK

03. 12. 2018 - príprava charitatívnej akcie pre detský domov v Martine "Strom želaní"

10. 12. 2018 - zverejnenie kritérií prijímacieho konania na školy s talentovou skúškou, aktualizácia panelu výchovného poradcu

17. 12. 2018 - príprava stretnutia výchovných poradcov, aktualizácia webstránky

14. 01. 2019 - výber seminárov (konzultácie so študentmi druhého ročníka)