Denník 2018/2019
Online zápisky

03. 09. 2018 - slávnostné otvorenie školského roka

10. 09. 2018 - príprava exkurzie Burza vysokých škôl v Bratislave

17. 09. 2018 - konzultácie k výberu vysokých škôl pre študentov  štvrtých ročníkov a ich rodičov 

24. 09. 2018 - prehľad umiestnenia absolventov 2018