Denník 2018/2019

Online zápisky

03. 09. 2018 - slávnostné otvorenie školského roka

10. 09. 2018 - príprava exkurzie Burza vysokých škôl v Bratislave

17. 09. 2018 - konzultácie k výberu vysokých škôl pre študentov  štvrtých ročníkov a ich rodičov 

24. 09. 2018 - prehľad umiestnenia absolventov 2018

01. 10. 2018 - informácie k dňom otvorených dverí na VŠ, aktualizácia webu a informačného panelu

08. 10. 2018 - individuálne konzultácie so študentmi, riešenie naliehavých problémov

15. 10. 2018 - štúdium SCIO testovania

22. 10. 2018 - stretnutie výchovných poradcov v SCPPPaP

29. 10. 2018 - konzultácie k podávaniu e-prihlášky na VŠ

05. 11. 2018 - stretnutie k psychohygienickým zásadám správneho režimu dňa , "Efektívna príprava na vyučovanie"

12. 11. 2018 - riešenie aktuálnych problémov, pohovory so žiakmi a ich zákonnými zástupcami

19. 11. 2018 - štvrťročná hodnotiaca porada

26. 11. 2018 - príprava burzy stredných škôl v SNK

03. 12. 2018 - príprava charitatívnej akcie pre detský domov v Martine "Strom želaní"

10. 12. 2018 - zverejnenie kritérií prijímacieho konania na školy s talentovou skúškou, aktualizácia panelu výchovného poradcu

17. 12. 2018 - príprava stretnutia výchovných poradcov, aktualizácia webstránky

14. 01. 2019 - výber seminárov (konzultácie so študentmi druhého ročníka)

21. 01. 2019 - konzultácie k elektronickým prihláškam, pomoc pri vypĺňaní

28. 01. 2019 - klasifikačná porada

04. 02. 2019 - konzultácie s rodičmi študentov

11. 02. 2019 - príprava školskej exkurzie do Toskánska

18. 02. 2019 - riešenie aktuálnych problémov v správaní študentov

25. 02. 2019 - konzultácie s rodičmi

11. 03. 2019 - príprava dokumentácie k maturitnej skúške

18. 03. 2019 - stretnutie k školskej exkurzii (pokyny, informované súhlasy)

25. 03. 2019 - kultúrno-poznávacia exkurzia Toskánsko

01. 04. 2019 - príprava propagačného materiálu ku Dňu narcisov 2019, príprava exkurzie do Osvienčimu

08. 04. 2019 - školenie ku Dňu narcisov 2019 v LPR

15. 04. 2019 - aktualizácia webu, štúdium odbornej literatúry

29. 04. 2019 - komisionálne skúšky

06. 05. 2019 -  dotazníky (šikanovanie, kyberšikanovanie)

13.05. 2019 - generálna skúška slávnostnej akadémie v aule LF

20. 5. 2019 - systém VŠ na Slovensku a v zahraničí, možnosti štúdia (stretnutie so študentami prvých ročníkov)

27. 05. 2019 - maturitné skúšky

03. 06. 2019 - príprava akcie Rytmus tvojej školy (korporátne bubnovanie)

10. 06. 2019 - zhodnotenie činnosti výchovného poradcu

17. 06. 2019 - príprava vyhodnocovacej správy o činnosti výchovnej poradkyne v školskom roku 2018/2019

24. 06. 2019 - uzatvorenie dokumentácie výchovnej poradkyne

                                                                                      Konzultačné hodiny:                                                                                  streda, príp. podľa dohody
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!