Výchovné poradenstvo
Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine

Kto chce hýbať svetom, musí najprv pohnúť sám so sebou. 

                                                                               Sokrates