Burza informácií pre voľbu povolania

     Podujatie je určené najmä žiakom 8. a 9. ročníka ZŠ, záujemcom o štúdium na strednej škole, rodičom, pedagógom, uchádzačom o zamestnanie a širokej verejnosti. Návštevníci majú možnosť získať informácie o študijných a učebných odboroch, podmienkach a kritériách prijímacieho konania. I my sa každoročne zúčastňujeme akcie. O prezentáciu našej školy je vždy záujem, pretože okrem pútavých pokusov priamo na burze ponúkame:

 • individuálnu voľbu vlastného zamerania pomocou voliteľných predmetov v posledných dvoch ročníkoch štúdia - v malých školách (1-2 triedy v ročníku) je to problematické,
 • širokú paletu cudzích jazykov,
 • výmenné pobyty, odborné konferencie,
 • moderné odborné učebne pre vyučovanie všetkých predmetov,
 • nové laboratóriá so špičkovými technológiami,
 • náučný prírodovedný chodník.
 • školskú knižnicu, relaxačnú zónu,
 • dve telocvične, posilňovňu (v interiéri aj outdoorovú), fitnes štúdio,
 • astronomickú pozorovateľňu, Centrum popularizácie fyziky,
 • bohatú krúžkovú a mimovyučovaciu činnosť,
 • nadčasových učiteľov a netradičné školské exkurzie a výlety,
 • 150-ročné skúsenosti.

 

2019

2018

2017

                                                                                      Konzultačné hodiny:                                                                                  streda, príp. podľa dohody
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!