Denník 2021/2022

                                                                                                         online zápisky

08. 09. 2021 - štatistické spracovanie a vyhodnotenie rozmiestnenia absolventov na vysokých školách

22. 09. 2021 - stretnutia so žiakmi prvých ročníkov

29. 09. 2021 - aktualizácia webu

06. 10. 2021 - LV

13. 10. 2021 - konzultácie

20. 10. 2021 - PN

27. 10. 2021 - PN

03. 11. 2021 - štúdium odbornej literatúry

10. 11. 2021 - štúdium SCIO testovania

17. 11. 2021 - sviatok

24. 11. 2021 - rodičovské združenia

02. 12. 2021 - príprava burzy stredných škôl

09. 12. 2021 - výber seminárov pre tretí ročník

16. 12. 2021 - prihlášky na SCIO testovanie, konzultácie

23. 12. 2021 - konzultácie (semináre do tretieho ročníka)

13. 01. 2022 - DOD na vysokých školách, aktualizácia

20. 01. 2022 - prihlášky na SCIO testovanie, konzultácie

27. 01. 2022 - hodnotenie 1. polroka šk. roka

03. 02. 2022 - individuálne konzultácie so žiakmi 3. ročníka - výber seminárov

10. 02. 2022 - individuálne konzultácie so žiakmi 3. ročníka - výber seminárov

17. 02. 2022 - LV

24. 02. 2022 - príprava dokumentácie k maturitnej skúške

03. 03. 2022 - konzultácie k elektronickým prihláškam, pomoc pri vypĺňaní

17. 03. 2022 - riešenie aktuálnych problémov, pohovory so žiakmi a ich zákonnými zástupcami

24. 03. 2022 - príprava školskej exkurzie Holandsko 

31. 03. 2022 - príprava propagačného materiálu ku Dňu narcisov 2022

07. 04. 2022 - konzultácie

                                                                                      Konzultačné hodiny:                                                                                  streda, príp. podľa dohody
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!