Denník 2019/2020

Online zápisky

04. 09. 2019 - príprava exkurzie Burza vysokých škôl v Bratislave pre druhé ročníky

11. 09. 2019 - informácie k dňom otvorených dverí na VŠ, aktualizácia webu a informačného panelu

18. 09. 2019 - štatistické spracovanie a vyhodnotenie rozmiestnenia študentov na vysokých školách

25. 09. 2019 - SC

02. 10. 2019 - príprava kurzu pre deviatakov, organizačné zabezpečenie exkurzie Burza vysokých škôl v Nitre

09. 10. 2019 - konzultácie so žiakmi druhých ročníkov

16. 10. 2019 - štúdium SCIO testovania

23. 10. 2019 - SC

30. 10. 2019 - jesenné prázdniny

06. 11. 2019 - príprava burzy stredných škôl v SNK

13. 11. 2019 - SC

20. 11. 2019 - rodičovské združenie

27. 11. 2019 - Burza stredných škôl v SNK

04. 12. 2019 - otvorená škola - konzultácie pre rodičov našich žiakov

11. 12. 2019 - SC

18. 12. 2019 - Strom želaní - odovzdanie darčekov

08. 01. 2020 - aktualizácia webu, štúdium odbornej literatúry

15. 01. 2020 - otvorená škola - konzultácie pre rodičov našich žiakov

22. 01. 2020 - konzultácie (semináre do tretieho ročníka)

29. 01. 2020 - konzultácie (semináre do štvrtého ročníka)

05. 02. 2020 - osobné konzultácie

12. 02. 2020 - LV

19. 02. 2020 - príprava exkurzie do Poľska (Oswienčim a Krakow)

04.03. 2020 - pracovná porada k maturitnej skúške

11. 03. 2020 - otvorená škola

18. 03. 2020 - právne normy upravujúce problematiku výchovného poradenstva (dištančné vzdelávanie)

25. 03. 2020 - teória profesionálnej orientácie, typologické teórie (dištančné vzdelávanie)

01. 04. 2020 - Individuálne poradenstvo: Intervencia formou poradenského rozhovoru online (prerušenie vyučovania od 30. marca 2020 do odvolania)

08. 04. 2020 - konzultačná činnosť (prerušenie vyučovania od 30. marca 2020 do odvolania)

15. 04. 2020 - kariérne poradenstvo pre žiakov (prerušenie vyučovania od 30. marca 2020 do odvolania)

22. 04. 2020 - aktualizácia webu (prerušenie vyučovania od 30. marca 2020 do odvolania)

29. 04. 2020 - prijímacie konanie na VŠ, podmienky (prerušenie vyučovania od 30. marca 2020 do odvolania)

06. 05. 2020 - konzultačná činnosť (prerušenie vyučovania od 30. marca 2020 do odvolania)

13. 05. 2020 - individuálne poradenstvo (prerušenie vyučovania od 30. marca 2020 do odvolania)

20. 05. 2020 - individuálne pohovory so študentmi s výchovnými problémami

27. 05. 2020 - riešenie aktuálnych výchovno-vzdelávacích problémov

03. 06. 2020 - systém VŠ na Slovensku a v zahraničí, možnosti štúdia

10. 06. 2020 - individuálne poradenstvo, spôsoby odvolania sa na VŠ

17. 06. 2020 - online konzultačná činnosť

24. 06. 2020 - vypracovanie analýzy činnosti výchovného poradcu v danom školskom roku 

01. 07. 2020 - uzavretie dokumentácie výchovného poradenstva                                                                                      Konzultačné hodiny:                                                                                  streda, príp. podľa dohody
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!