Umiestnenie absolventov
zisťované vždy v septembri príslušného školského roku