2016

Umiestnenie absolventov

(zisťované v septembri 2016)

Slovenská republika                                                                     4.A   4.B    4.C    4.D    6.F    SPOLU

lekárske, zdravotnícke veterinárne a farmaceutické fakulty          3       3        5        3       4         18
pedagogické fakulty a psychológia                                                 3       3        3        1        -         10
prírodné vedy                                                                                    2       6        1         2       3        14
ekonómia, manažment                                                                      1        4        2        1        2        10
politológia a medzinárodné vzťahy                                                  2        -         1         1        -         4
právo                                                                                                  -         3        -         1       1          5
staviteľstvo, technika, informatika                                                    4         6       2         9      2        23
filozofické fakulty a prekladateľstvo                                                 2         1        2         -      -          5
masmediálna komunikácia, žurnalistika                                            -          -        -           2     -          2
VŠ vojenské, policajné                                                                      -           1        -          -       -          1

Česká republika

lekárske, veterinárne a farmaceutické fakulty                                  3         -        1        1        3        8
prírodné vedy                                                                                     1         -         1        1        4        7
ekonómia, manažment                                                                       1         1         -        1        1         4
technika a informatika                                                                        -         1         2       1        4        8  filozofické a pedagogické fakulty                                                     1        -          1        -        -         2

Zahraničné štúdiá                                                                             3        -           -        -       1         4

študuje                                                                                              26      29      21     24      25      125

počet žiakov spolu                                                                           26      29      25     25      29     134                                                                                      Konzultačné hodiny:                                                                                  streda, príp. podľa dohody
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!