2015

Umiestnenie absolventov

(zisťované v septembri 2015)

Slovenská republika                                                              4.A    4.B    4.C    4.D   6.F   6.G   Spolu 
lekárske, zdravotnícke veterinárne a farmaceutické fakulty   4        3       1       3       1        4        16
pedagogické fakulty a psychológia                                          2       2       4      3       1        -         12
prírodné vedy                                                                             3       1        6      4       4       4        22
ekonómia, manažment                                                               1        1        1       2       5       1         11
politológia a medzinárodné vzťahy                                           1        -        1       -         1       -          3
právo                                                                                           -        1        -       2        -      1          4
staviteľstvo, technika, informatika                                             4       2        2      4        4      8        24
filozofické fakulty                                                                        3       -        -        -         1      -          4
masmediálna komunikácia, žurnalistika                                     -       -        -        -         2     2         4   VŠ vojenské, policajné                                                                -      1        1        -         -       -          2

Česká republika

lekárske a veterinárne fakulty                                                   -        4       -       -          3       -          7
prírodné vedy                                                                             -        2       1       2       3       2          10
ekonómia, manažment                                                              1        -        -        1        -        1           3
technika                                                                                      5      3        3       -        1        5          17 filozofické fakulty                                                                         -      1         -        -        1        -           2

Zahraničné štúdiá                                                                      2      1        1         1         1        -          6

študuje                                                                                       26    22       21      22      28      28   147

počet žiakov spolu                                                                    30    28       30     26       30     31    175


                                                                                      Konzultačné hodiny:                                                                                  streda, príp. podľa dohody
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!