2014

Umiestnenie absolventov

(zisťované v septembri 2014)

Slovenská republika                                                               4.A    4.B    4.C   4.D   6.F   6.G   Spolu

lekárske, zdravotnícke veterinárne a farmaceutické fakulty    1        2        1       4       4       1        13
pedagogické fakulty a psychológia                                          3       2        5       2       -       4       16
prírodné vedy                                                                             4       3        7       3       2      4       23
ekonómia, manažment                                                               1       2        4        1       4       3       15
politológia a medzinárodné vzťahy                                           1        1         -        -        2       1        5
právo                                                                                           1       -         1         1        1        4       8
staviteľstvo, technika a informatika                                            6       1       5        6       3        5      26
filozofické fakulty                                                                         -       -        1        -         1        -         2
masmediálna komunikácia a žurnalistika                                    -       -       1        -          -       -          1
VŠMU a Akadémia umení                                                            -       -       -        -           -       -         -VŠ vojenské, policajné                                                                 -      -        1        -          1        -         2

Česká republika

lekárske a veterinárne fakulty                                                      1         2      -        1        -         -        4
prírodné vedy                                                                                -         2      -        1        -         -        3
ekonómia, manažment                                                                 2         3      -        1        1         -        7
právo                                                                                             -          -       -        -        -         -        -
technika                                                                                         1          1       -        1       3        3       9   filozofické fakulty                                                                         -          -       -        -        1         -        1

Zahraničné štúdiá                                                                        -          3      -        1        2        -       6

študuje                                                                                        21       22      26    22     24     29    144

počet žiakov spolu                                                                     26      25      29     28     25    30    163

                                                                                      Konzultačné hodiny:                                                                                  streda, príp. podľa dohody
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!