Vedecký veľtrh

Dňa 14. 09. 2017 sme sa zúčastnili Vedeckého veľtrhu v Bratislave, kde sme sa pomocou rôznych postupov a experimentov pokúšali vysvetliť iným žiakom, študentom i širokej verejnosti  základné princípy fyziky, ale i zviditeľniť našu alma mater. Samozrejme, hlavné mesto sme neopustili, kým sme neabsolvovali prehliadku hradu, záhrady i palacinkárne :-)