Denník 2017/2018
Online zápisky

06. 09. 2017 - rodičovské združenie študentov prvých ročníkov

13. 09. 2017 - tvorba IVVP

20. 09. 2017 - RD

27. 09. 2017 - oboznámenie vyučujúcich s IVVP, stretnutia

04. 10. 2017 - konzultácie s rodičmi

11. 10. 2017 - štatistické spracovanie a vyhodnotenie rozmiestnenia študentov na vysokých školách

18. 10. 2017 - Slávnostná akadémia k 150. výročiu školy

25. 10. 2017 - zasadnutie RŠ

08. 11. 2017 - informácie k dňom otvorených dverí na VŠ, aktualizácia webu a informačného panelu

15.  11. 2017 - príprava akcie Burza informácií